अन्य सामाग्री

कार्यक्रम तथा गतिविधि

  • कार्यक्रम तथा गतिविधि डाउनलोड गर्नुहोस्

कार्यक्रम गतिविधि पात्रो

हाम्रो बारेमा

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देशमा संघीयता लागू गरि सो को कायार्न्वयन गर्ने उदेश्य अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ईकाइहरु रहने व्यवस्था भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ सालमा तीनै तहको निवार्चन सम्पन्न भई संघीयता कार्यार्न्वयनको चरणमा अगाडि वढि रहेको छ । पछिल्लो चरणमा देशलाई एक संघ, सात प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय(महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका, गाउँ पालिका र ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरु समेत) तहमा विभाजन गरि सवैलाई संविधानले प्रदत गरेको आर्थिक, प्रशासनीक तथा राजनीतिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यहि क्रममा प्रदेश नं.१ को अस्थायी प्रदेश सदरमकाम बिराटनगरमा २०७४ साल माघ २९ गतेका दिन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको औपचारिक स्थापना भएको हो । प्रदेश नं.१, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रही पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका माध्यमवाट स्वरोजगार प्रवर्द्धन र आय आर्जनका वैकल्पिक अवसरहरु श्रृजना गरी कृषक समुदायको गरिबि न्यूनीकरण, शारिरिक पोषण र जिवनस्तर सुधार गर्दै व्यवसायिकरण, उत्पादन विविधिकरण, बजारीकरण लक्षीत रणनिति अख्तियार गरि उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन र पशुपन्छी तथा मत्स्य जन्य उत्पादनमा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ २०७५ साल असोज महिना २६ गतेबाट विधिवत रुपमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरङ्गको स्थापना भई सेवा संचालन गर्दै आई रहेको छ । यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र मोरङ्ग जिल्ला मात्र रहेको र हाल विराटनगर महानगरपालिका वडा न १३ मा अवस्थित रहेको छ ।

यस कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी हाललाई निम्न अनुसारको कार्यहरु संचालन गर्ने/गराउने रहेको छ:

१. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्वन्धि कृयाकलाप संचालनका लागि प्रदेश सरकारको आधिकारीक निकायको रुपमा कार्य गर्ने ।
२. स्थानिय तहमा संचालित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्वन्धि कृयाकलापहरु लाई समेत टेवा पुग्ने किसिमले रोग निदान, उपचार, नियन्त्रण र रोकथामका लागि नियमित रुपमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने ।
३. पशुपन्छी तथा मत्स्य धनको स्वास्थ्य संरक्षणका लागि रोग निदान सेवा, पशु उपचार सेवा र रोग प्रतिरोधात्मक खोप सेवा संचालन गर्ने ।
४. पशुपन्छी रोग निदान र उपचारका लागि आवश्यक गोबर परीक्षण, रगत परीक्षण, पिसाब परीक्षण र छाला परीक्षण जस्ता आधारभूत प्रयोगशाला सेवा तथा सम्भाव्यताका आधारमा Microbial test, Antibiotic sensitivity test, Disease Screening rapid test जस्ता प्राथमिक प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्ने ।
५. पशु आहारा आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि स्थान विशेषको सम्भाव्यताको आधारमा चरण तथा खर्कको संरक्षण र विकास, भूई तथा डाले घाँसको प्रवर्द्धन र घाँस संरक्षणका विधिहरुको प्रचार प्रसार एवं प्रवर्द्धन गर्ने ।
६. पशु नश्ल सुधार सेवा संचालन गरी कम उत्पादनशील स्थानीय जातका पशुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै व्यवसायिक पशु पालन तथा उन्नत नश्लका पशुको श्रोतकेन्द्र विकासमा सहयोग गर्ने ।
७. पशुपन्छी तथा मत्स्य जन्य उत्पादनको व्यवस्थित बजारिकरण, औद्योगिकरणहरु, निकासीकरण प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास र संचालनमा टेवा पुर्याउने ।
८. जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि जुनोटिक एवं सिमाविहिन महामारी जन्य रोगहरु सम्वन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।