अन्य सामाग्री

कार्यक्रम तथा गतिविधि

  • कार्यक्रम तथा गतिविधि डाउनलोड गर्नुहोस्

कार्यक्रम गतिविधि पात्रो

ऐन नियमावलीहरु

SNParticularsTask
1. औषधी ऐन २०३५ View
2. जैविक पदार्थ सम्बन्धी भेटेरिनरी मापदण्ड २०६३ View
3. पशु कल्याण निर्देशिका २०७३ View
4. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ View
5. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ View
6. भेटेरिनरी नियमन निर्देशिका २०७५ View

Current Events

कार्यालय गतिविधि खण्ड
बर्तमान गतिविधि सम्बन्धी जानकारीका लागि तल क्लिक गर्नुहोस्
गतिविधि सूची

डाउनलोड

डाउनलोड
विभिन्न दस्तावेज हेर्न तल लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
डाउनलोड सूची

सम्पर्क

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरङ  
विराटनगर, मोरङ
फोन नं: +977-021-471958
ईमेल: vhlsmorang@gmail.com